Velg en side

Kjære styre og Rotary medlemmer

Så  var syretesten fra DG gjennomført, takk for at et nesten fulltallig styre stilte opp.
Vi har hatt DG Runar Bakke og AG Torbjørg Hogsnes på besøk.
Komité medlemmene presenterte alle de aktivitetene klubben tar del og etter min mening gjennomfører meget tilfredsstillende. Det ser også ut som vi kommer i mål med Vannprosjekt i Kosovo, søknad om støtte på kr. 22.000,- er sendt inn.

Tormod holdt 3 min om voldtekt og straffer, eller kanskje strafferabatter.
DG Runar holdt innlegg om det å være Rotarianer og bokstavene RAS, resultat, aktivitet og kaffe og kaker.
Det er viktig at man trives på Rotary, og er stolt av å være rotarianer.

Ukens hoppbakke var hoppbakken i Grydvigen på Sydpol arkipelet.

Neste møte: Jan Rage og foredrag av oberstløytnant Tormod Heier2016-12-05-19-27-54