Velg en side

Tre minutter ved Anders Mørdre. Han fortalte om en meget vellykket ferietur hvor konklusjonen og anbefalingenn var: Velg en tur med få deltakere. Dette gir et godt og oversiktlig miljø med tett og personlig service og oppfølging fra arrangør .

Kveldens foredragsholder Anila Nauni, kom fra Norsk Forskningsråd hvor hun arbeider med innovasjon i offentlig sektor. Hun er utdannet sosiolog og har en doktorgrad om Kosovo Albanske menn i Norge. Hun har også arbeidet med Prosjekt Groruddalen for Oslo kommune. Tittelen på kveldens foredrag var ”Innovasjon i offentlig sektor”. Gjennom foredraget fikk vi en innføring i hvorledes Forskningsrådet fungerer. Dette ved utlysning av aktuelle prosjekter/oppgaver det er anledning til å søke midler til. Hun nevnte spesielt ”HelseVel” programmet som har til formål å utvikle nye strategier innen og aktuelle helsetjenester for oss. Nauni definerte for øvrig ”offentlig sektor” noe utvidet i forhold til de flestes begreper ved å trekke inn brukerne inne definisjonen. Mange gode spørsmål fra salen bidro til ytterligere innsikt i Forskningsrådets arbeidsområder og metodikk.

Kveldens hoppbakke ”Store Sandbukta” (ved Gjellumvannet bak bensinstasjonen) var det ingen av de 30 frmmøtte som hadde kjennskap til.