Velg en side

Møtet var det første i det nye Rotaryåret med Bjørn Tangnes som president. Hovedtemaet var derfor hans tiltredelse og oppfatning om klubbens drift og aktiviteter det nærmeste året. Den nye presidenten takket for tillitten og uttrykte sin tilfredshet med den måten klubben er drevet på i tiden som har gått. Hovedretningen blir derfor i samarbeid med styret og de øvrige medlemmene, å videreføre det gode miljøet basert på kameratskap, uformell atmosfære, gode og enkle prosjekter, samt faglig meget gode møter. Presidenten vil videre prioritere «klubbens indre liv». Dette gjennom åpenhet, enkelhet og et godt kommunikasjonsnivå med fokus på klubbens strategiplan, målsettinger, vedtatte retningslinjer for klubbens drift og de gode begrunnelser for medlemskapet i vår klubb. Bjørn ser frem til et godt og givende Rotaryår i presidentstolen.
Treminutteren denne gangen ved Bjørn Stolpestad, omhandlet kvinner og ledelse og deres suksess sammenliknet med menn i toppstillinger.
I neste møte den 28. august, vil vårt nyeste medlem Geir Havnelid, glede oss gjennom sitt «egoforedrag». Treminutter får vi ved Joar Kavli.

Semiaden den 10. september.
Pål Smits er i år toppsjefen i Semiaden. Han oppfordret sterkt klubbens medlemmer til å stille den dagen. Semiaden betegnes som det største Rotaryarrangementet i Norge. I møtet gikk det i regi av Elbjørg, liste rundt for påmelding. Listen vil også gå runden den 28.

Styremøte også den 21.august.
Kvelden ble avsluttet med periodens første styremøte. Her var det en viss fokusering på retningslinjene for klubbdriften, forenkling og «klubbens indre liv». Dette kommer vi tilbake til allerede den 28. Det vises bl.a. til innspill fra kasserer Erik Roede, sendt medlemmene.