Velg en side

Vårt «ferskeste» medlem Geir Havnelid, presenterte seg ved et glimrende egoforedrag. Han kunne vise til en imponerende og allsidig bakgrunn både hva angår utdanning, yrkesbakgrunn og fritidsengasjement. Takk til Geir, et flott tilskudd til klubbens medlemsstokk.
Presidenten informerte fra styremøtet den 21. agust. Der var det fokus på klubbens indre liv som blir hovedtemaet i neste ukes peismøter. Det vises her til notat utarbeidet av Tore Skedsmo (sendes alle medlemmene). Videre gikk styret for enkelte endringer i klubbens vedtekter og administrative rutiner. Disse vedtakene er av Erik Roede, tidligere sendt medlemmene og slik presidenten oppfattet det, gitt enstemmig tilslutning i kveldens klubbmøte.
Kveldens treminutter var ved Joar Kavli. Han meddelte oss sine tanker om idrett og doping med utgangspunkt i Johaugsaken.
Det nærmer seg Semiaden og mange av oss har meldt seg på som funksjonærer, men vi trenger flere. De som ennå ikke står på lista og vil delta, bes sende en hilsen til presidenten.

President Bjørn