Velg en side

Møtet ble gjennomføt på sedvanlig vis med diverse klubbinformasjon, treminutter og hovedforedrag.
Dessverre har Anders meddelt at han av helsemessige årsaker, ikke lenger ser seg i stand til å fortsette som medlem i klubben. Presidenten hilser tibake til Anders og beklager dette på vegne av oss alle.

Presidenten hilste fra Pål og Elbjørg som takket alle som deltok i Semiaden, for innsatsen. Gjennomføringen gikk meget bra, noe Pål kommer tilbake til etter gjennomført evaluering.
Presidenten takket for innspillene fra peismøtene den 4. september. Disse vil bli lagt til grunn for gruppearbeidet neste mandag, hvor «klubbens indre liv» vil stå i fokus.
Presidenten møter lørdag den 23. september til obligatorisk presidentsamling. Ett av hovedtemaene dreier seg om klubbutvikling som har guvernørens prioritet i denne perioden.
Lørdag 28. oktober gjennomføres Distriktskonferansen. Distriktet og vår klubbs målsetting er at vi deltar med mindst fem.

Kjell sto for kveldens treminutter. Her fikk vi en rekke informasjoner om energibesparelser og støtteordninger i den sammenheng.
Kveldens hovedinnslag sto Bjørn L for. Som det også fremgikk av hans egoforedrag, er han en meget erfaren «komuneutvikler». Anskueliggjort gjennom en rekke talleksempler, fikk vi et bilde av og en sammenlikning mellom komunene i det forestående «Nye Asker». Her kan nevnes; befolkningsutvikling, arbeidsdeltakelse/sysselsetting, næringsutvikling, nyetablering, omsetningutvikling og pendling både ut av og inn til komunen. Takk til Bjørn for et svært nyttig og interessant bidrag.

Hovedtemaet «Klubbens indre liv» neste mandag er nevnt. Treminutteren står Erik for.