Velg en side

Kveldens treminutter sto Erik for. Han snakket om klubbens og Rotarys betydning for ham og den evt. betydningen han har for klubben og Rotary.

Kveldens hovedtema bygget på det som fremkom under peismøtene to uker tidligere. Tore hadde forberedt og organiserte kvelden ved å dele deltakerne inn i fire grupper. Disse fikk hhv. i oppgave å diskutere klubbens sterke og svake sider, trusler og forbedringsmuligheter. Gruppene leverte inn en kortfattet oversikt som viste resultatene. Styret og presidenten vil senere og løpende, komme tilbake til innholdet. Takk til Tore/Klubbkomiteen som forberedte og styrte arbeidet. Takk også til møtedeltakerne for gode og livlige diskusjoner.

Mandag 2. oktober vil Tor Eivind fortelle oss om en av sine favorittforfattere, Rudolf Nilsen.
Ett av forbedringsmomentene fra gruppearbeidet: «Vi bør bli flinkere til å invitere gjester».