Velg en side

Kvelden startet ved at styret hadde en times møte med Guvernør Stig Asmussen (Oslo RK) og Assisterende Guvernør (AG) Sverre Baard Strand (Røyken RK). Gjestene fikk her en forholdsvis inngående orientering om klubbens virksomhet. De ga oss meget god og positiv tilbakemelding på klubbdriften og aktivitetsnivået.

Kl. 1830 startet vi vårt mandagsmøte på sedvanlig vis. Annik sto for kveldens treminutter. Temaet var forebygging av arbeidslivskriminalitet og samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Politiet.
Kveldens hovedinnlegg sto selvfølgelig Guvernøren for. I tillegg til generell informasjon og status i organisasjonen, vektla han klubbutvikling og informasjon om aktuell bistand fra distriktet. Dette vil bli fulgt opp i forestående møte med AG.
Guvernøren motiverte oggså sterkt for deltakelse i rotaryårets høydepunkt «Årskonferansen» den 28. oktober. Der deltar fra oss President Bjørn sammen med Fredrikke vår neste President. Takk til Guvernøren for et trivelig besøk og lett tilgjengelig informasjon.

Mandag den 16. står vi som arrangør av Intercitymøte. Are informerte om programmet hvor Pia Borgli foredrar om Peter Wessel Zapffe. Sted og tidspunkt som vanlig. Vi oppfordrer til godt frammøte og at vi gjerne har med oss gjester.