Velg en side

Den 16. oktober sto Asker Rotary Klubb som ansvarlig for periodens første Intercitymøte. Kveldens tema hadde tittelen «Barnet, kvinnene og evigheten» og omhandlet Peter Wessel Zapffe. Han var en svært spennende og allsidig person kjent som forfatter, filosof, jurist og fjellklatrer. Zapffe vokste opp i Tromsø hvor han slet med ensomhet, depresjoner og som det etterhvert viste seg, svært dårlig syn. Dette preget hans liv gjennom utdanning, yrkes- og familieliv. I 1950 flyttet han til Asker hvor han døde i 1990. Han hadde aldri fast arbeid, men livnærte seg ved allsidig forfatterskap, skribentvirksomhet og foredrag.

Skuespiller Pia Borgli kjent fra Oslo Nye Teater, Nationalteateret og en rekke filmroller, fortalte oss om Peter Wessel Zapffe på en glimrende måte. At temaet og foredragsholderen var fengende, ble bekreftet gjennom et rekordstort fremmøte. I salen satt ca. 100 rotaryanere. Takk til Pia og alle fra Asker Rotary Klubb som bidro til et svært vellykket arrangement.

Neste mandag får vi besøk av Vidar Lindefjeld. Han er daglig leder i organisasjonen «La Naturen Leve». Tittelen på foredraget er «Norsk vindkraft – et nødvendig klimabidrag?» Foredraget vil preges av organisasjonens motstand mot vindkraft. Han vil også komme inn på den europeiske og den norske fornybardimensjonen.
Vidar er en meget god foredragsholder. Han har tidligere besøkt oss og snakket om etikk i næringslivet.