Velg en side

Presidenten kunne ønske nærmere 40 deltakere inkl. tre gjester, velkomne til kveldens møte.
Kristian Bade sto for treminutteren hvor han snakket om symboler og deres betydning. I rotarysammenheng hadde han funnet frem til hele 27 nåler med hver sin betydning.

Kveldens hovedinnslag var det daglig leder i natutrvernorganisasjonen «La naturen leve» Vidar Lindefjeld, som sto for. Under tittelen «Norsk vindkraft – et nødvendig klimabidrag?»
Organisasjonen er i utgangspunktet ikke motstander av vindkraft, men den må ha en hensikt som monner i forhold til behovet. Videre hadde han interessante innspill i forhold til vindmøller og belastningen på naturen ved bygging. Foredraget vekket stor interesse. Noe som resulterte i mange spørsmål fra salen.

I neste møte får vi besøk av Helle Stensbak. Hun er forfatter og tidligere musiker. I dag er hus sjefsøkonom i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Hun vil foredra under tittelen «Ny teknologi, økonomisk rikdom og hva mennesker gjør når vi får økt velstand».
Kveldens treminutter vil Lars Bull som står for.