Velg en side

Presidenten refererte litt fra Distriktskonferansen hvor Fredrikke Hegnar von Ubish og Bjørn Tangnes deltok sammen med vel 230 andre Rotaryanere. Distriktsguvernøren fokuserte mye på klubbutvikling slik vi kjenner det igjen fra hans besøk hos oss. Det vises forøvrig til et omfattende program slik det fremgår av distriktes hjemmeside.

Lars Bull foresto møtets treminutter hvor han fokuserte på sorg og sorgreaksjoners påvirkning på berørte venner og familie.

Som kveldens hovedforedragsholder stilte forfatter og journalist i Morgenbladet Simen Sætre, grunnet forfall, på meget kort varsel. Hans foredrag bygget på hans foreløpig siste bok Tolken, med undertittelen «En afganers beretning om en muldvarp i det norske forsvaret». Dette er en meget spennende beretning om tolkenes rolle og betydning i internasjonele operasjoner. Fortellingen gir et unikt blikk fra innsiden av det norske militøreengasjementet i Afganistan.

Geir Havnelid orienterte oss om neste møtes foredragsholder, askerbøringen Angeir Berg. En spennende og allsidig forfatter som foredrar fra sitt forfatterskap under tittelen «Fugler, folketro og ugler i mosen». Det oppfordres til godt fremmøte og ta gjerne med en gjest eller to.

Treminutteren får vi ved Njål Andersen