Velg en side

Kjære Rotary venner

Arbeidet med RYLA 2018 skrider fremover  med god fart.

Et foreløpig program er utarbeidet, og blir sendt til dere alle sammen med denne orienteringen.

Alle foredragsholderne er på plass, og en kort presentasjon av den enkelte legges også ved.

Påmelding

Påmelding skal i år skje direkte til oss i RYLA  komiteen på e-post med adresse:

caasheim@deloitte.no

 Vi trenger følgende informasjon:

  • Sponsorklubb
  • Deltakers navn, e-post adresse og telefonnummer

Etter påmelding vil all videre kommunikasjon med deltakerne  vedrørende seminaret bli ivaretatt av RYLA komiteen i Konnerud Rotary.

Vi har som målsetting at hver av klubbene i distriktet blir kontaktet av en representant fra Konnerud Rotary i løpet av kort tid. Vi håper gjennom dette å være behjelpelige med ytterligere informasjon og praktiske opplysninger som eventuelt måtte være ønskelig.

Vi håper igjen på stor oppslutning om dette arrangementet slik at vi på sikt også kan rekruttere nye og motiverte rotarianere!

Med vennlig hilsen

Arild Wilson

Konnerud Rotary Klubb

Foreløping program

Last ned Foreløpig program RYLA 2018 her