Velg en side

I regi av Fest- og seremonikomiteen var kveldens møte avsatt til sosialt samvær. Som vanlig på denne tiden av året møttes vi på Torsdad gård til rakfisk. Komiteen under ledelse av Børre Sveen hadde stelt i stand et glimrende måltid med fisk fra Valdres og korrekt tilbehør. Rammen og stemningen forøvrig, tilsier at dette er god pleie av klubbens indre liv (her burde vi hatt et bilde). Takk til arrangmentskomiteen, øvrige, deltakende rotarianere og ledsagere for en fabelaktig trivelig mandagskveld.

Neste mandag møtes vi igjen på Vetre Hotel. Programkomiteen har som vanlig skaffet en spennende foredragsholder;
Charlotte Sletten Bjorå kommer opprinnelig fra Gjerstad i Aust-Agder. Hun har doktorgrad i botanikk og har konservatoransvaret for Norges største herbarium. Hun er førsteamanuensis ved Botanisk Museum som er en del av universitetet i Oslo. Charlotte er kjent som en begeistret formidler av populærvitenskapelig kunnskap, og er bl.a. jevnlig benyttet i slik sammenheng i NRK. Forskningen hennes har ført til flere studiereiser, bl.a. til Afrika og Grønland.

Temaet hun har valgt er «Med livet som innsats i naturvitenskapens tjeneste»

Kveldens treminutter er det Lisbet Iuell Dahl som står for.