Velg en side

Møtet startet på best mulig måte med godt fremmøte og opptak av et nytt medlem. Kartograf og selvstendig næringsdrivende som innehaver av enmannsbedriften Epplekart Fossum, ble Reidar Fossum introdusert av Geir Havnelid. Reidar ble ønsket velkommen som nyttmedlem i klubben. Geir Havnelid har oppgaven som hans fadder.

Lisbet Iuell Dahl sto for kveldens treminutter. Hun viste til en undersøkelse der norsk arbeidsliv ble sammenlignet med tilsvarende i EU. Den viser at vi er værst på sekstrakassering, men totalt sett best.

Hovedforedraget fikk vi ved biolog og førsteamanuensis ved Botanisk Museum, Charlotte Sletten Bjorå. Under temaet «Med livet som innsats i naturvitenskapens tjenest» ga hun oss et spennende innblikk i biologen «hverdag» under oppdrag bl. a. i Afrika og Svalbard. En overraskende og godt illustrert vinkling.

Mandag 04.12. får vi besøk av seniorrådgiver i Konfliktrådet, Kjersti Lilloe-Olsen. Under tittelen «Konfliktrådet en godt bevart hemmelighet?» får vi innblikke i hennes erfaringer fra fra mange år i Konfliktrådet.

Treminutter ved Rolv Dale.

Klubbsaker:
– Regnskapet for perioden 2016/17 blir gjennomgått i klubbmøtet den 11/12.
– Neste styremøte legges umiddelbart etter klubbmøtet den 11/12.
– Saker som ønskes behandlet i styremøtet, meddeles presidenten.
– Oppdatert matrikkel ligger på nettet. De som ønsker denne i papirformat kan kontakte Geir Havnelid. Han kopierer og distribuerer. Dette koster kr. 100,-/eksemplar.
Hundrelappen overføres klubbkassen.