Velg en side

Rolv Dale hadde kveldens treminutter. Han ga oss et innblikk i Nasjonal Transportplan med spesiell fokus på på miljø- og klimahensyn. Lavutslipssamfunnet er under utvikling både til lands og til vanns. Oslofjorden ligger godt an i forhold til fergetrafikken.

Kveldens hovedforedrag hadde tittelen «Konfliktrådet en vel bevart hemmelighet?». Seniorrådgiver Kjersti Lilloe-Olsen ga oss en glimrende orientering om Konfliktrådets (forveksles ikke med Forliksrådet) bakgrunn og virke. Sosiolog og kriminolog Nils Christie, regnes som Konfliktrådets faglige og ideologiske far. Tidligere justisminister (1973-79) Inger Louise Valle, ble også fremhevet som sentral i etableringen av Konfliktrådet.
Gjennom en strukturert fremgangsmåte bistå Konfliktrådet partene med å løse konflikter enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile forhold. Alle kan benytte konfliktrådet. Bistand i form av rådgivning og saksbehandling er gratis. Helt sentralt i arbeidet er at partene selv på bakgrunn av rådgivning, må løse saken. Se konfliktraadet.no.

Neste møte blir også svært spennende. Da skal vår egen Lars Bull foredra om «Droner – kan de være nyttige?»

Treminutteren blir ved Per Eckhoff. Han benytter tiden og ytterligere noe minutter til gjennomgåelse av regnskapet.

Umiddelbart etter møtet gjennomfører vi styremøte. Fra styremedlemmene har jeg mottatt et par-tre saker til behandling. Har medlemmene flere innspill?