Velg en side

Møtet åpnet dessverre med meddelelse av en utmelding. Cato Stoll har hatt permisjon dette året. Grunnet «tidsklemme» vedr jobbskifte og en rekke engasjement i frivillige organisasjoner, har Cato meldt seg ut av Asker Rotary Klubb med virkning fra 01.01.2018. Cato hilser til oss alle og understreker at han har hatt en fin og givende tid i klubben.
Kveldens treminutter og litt til, benyttet kasserer Per Eckhoff til å gjennomgå regnskapet for perioden 2016/2017. Dette viser et overskudd på drøye 5000 kroner og på revisor Anders Mørdres anbefaling, ble regnskapet godkjent av klubbmøtet.
Klubbens eget medlem Lars Bill, sørget for et svært informativt og godt forberedt foredrag hvor han stilte spørsmålet «Droner – kan det være nyttig? Lars er selv dronepilot og har lang erfaring med benyttelse av droner til filming og fotografering. Kan man se for seg en utvikling hvor droner kan benyttes til ambulanse-, vare- og personelltransport? Vi fikk anskueliggjort dette ved tenkte eksempler. Foreløpig er droner mest (80 %) benyttet i militær sammenheng. Av restriksjoner nevnte Lars avstander og høyde i forhold til privat eiendom og flytrafikk.
Programkomiteen fortsetter sitt solide arbeid. Neste halvårsprogram er nå klart. Komiteens leder Are Langmoen, foretok en rask gjennomgåelse av programmet som nå ligger på hjemmesiden.
Klubbkomiteen har komponert og varsler et flott program for neste møte som markerer jule- og årsavslutningen 2017.