Velg en side

Trygve Eklund
foto: Mindor Hesthaug

Presidenten ønsket et stort fremmøte velkommen til årets første møte. Tre gjester (foredragsholder og to potensielle medlemmer) ble ønsket spesielt velkommen. Jens-Petter Sørlie (Jeffen) ble gratulert med 75-årsdagen den 9. januar. Joar Kavli minnet om yrkesmessen på Asker videregående Skole den 22. januar. Spesielt ble det gjort oppmerksom på behovet for møblering og rydding før og etter arrangementet. Erik Roede minnet om endringen av vinlotteriet til inntekt for Internasjonal komite.

Kveldens treminutter var det Eldbjørg Nåheim Eien som sto for. Hun startet med å takke klubbens medlemme for innsatsen knyttet til diverse aktiviteter som en del av julefeiringen. Hun fortsatte med å lese «Den rasande Elva», Frode Gryttens beskrivelse av flommen i Odda.

Kveldens hovedinnslag «Klimatro og klimaviten» var det Trygve Eklund som bidro med. Han er daglig leder Klimarealistene, en partipolitisk uavathengig organisasjon for de som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Han satte mange interessante og spennende spørsmålstegn ved sentrale og internasjonale påstander og tiltak knyttet til klimasituasjonen.

Neste møte blir spennende med formalisering av Georg Thommmesens overgang fra Lier RK og med hans påfølgende «egoforedrag». Går alt etter planen vil ytterligere et nytt medlem bli tatt opp den kvelden.

Inger Fevang vil gi oss kveldens treminutter.