Velg en side

Spennende møte med opptak av nye medlemmer og egoforedrag.
Møtet startet med bursdagsgratulasjon til Rolv Dale som fyller 70 år den 20. januar. Han var ikke tilstede i møtet, men presidenten finner en løsning på det.
Presidenten leste opp ytterligere hilsener fra takknemlige mottakere av klubben Julestjerner.
Kjell Erik Stensby ble tatt opp som nytt medlem i klubben. Han er sivilingeniør og «fersk» pensjonist fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Hans spesialområde er vannkraft. Det bør også nevnes at Kjell Erik var sambygding og treningskamerat med presidenten under en sunn og god oppvekst på Hedemarken. Vi ser frem til hans egoforedrag.

Inger Marie Fevang ga oss kveldens treminutter. Hun hadde fokus på sitt yrke som advokat. Spesielt vektla hun utøvelse av advokatpraksis og etkk. Hun viste til klare retningslinjer og rutiner knyttet til praksis, vedlikehold og krav til etterutdanning.

Kvelden fortsatte med Georg Thommesen i fokus. Etter eget ønske og anbefaling fra Lier RK, ble overføring til Asker RK markert på rutinemessig vis. Vi kjenner Georg godt etter hans mange besøk i klubben. Ikke desto mindre gikk han direkte over til en grundig presentasjon ved å avholde sitt egoforedrag.
Her ble vi presentert for en utrolig allsidig yrkeskarriere. Det nevnes skuespiller, pedagog og en rekke funksjoner innen forskning.

Kjell Erik Stensby og Georg Thommesen ønskes velkomne i klubben.

Neste møte gjennomføres som den årlige yrkesmessen ved Asker Videregående Skole. Joar Kavli minnet om arrangementet og behovet for ytterligere bemanning, spesielt til rydding ved avslutning. Han etterlyste også tannleger for bemanning av den aktuelle standen.

Lykke til med Yrkesmessen den 22. januar.