Velg en side

Igjen kunne presidenten ønske vel velkommen til et meget godt besøkt møte med 45 deltakere. Rolv Dale ble spesielt gratulert med dagen den 20. januar. Han tilbrakte deler av 70-årsdagen i en alpinbakke. Rolv takket og uttrykte glede over oppmersomheten fra sine gode venner i klubben.
Det forrige møtet ble viet til den årlige Yrkes- og utdanningsmessen i samarbeid med Asker videregående skole. Som vanlig et vel gjennomført samarbeid med skolen. Etter innlegg fra Annik Apall Austad oppfatter vi imidlertid at medlemmene tilsluttet seg et behov for evaluering/endringer. Vi regner med at Yrkeskomiteen som vanlig, legger opp til dette i samarbeid med skolen og elevene.
Per Fossum besørget kveldens treminutter. Per fokuserte på klimasituasjonen og evtuelle påvirkninger. Elkjøretøyer og evt. temperaturendringer i Golfstrømmens betydning ble anskueliggjort.

Nils Otto Holmen presenterte oss for kveldens foredragsholder Ingvard Sviggum. Han har en lang karriere fra «læregutt» til mangeårig toppsjef i Ford Europa. Under tittelen «Bilindustrien i fortid og nåtid» ga han oss et levende bilde av bilindustriens utvikling spesielt med utgangspunkt i Ford. Videre ga han oss interessante oppfatninger om fremtidens bilindustr og aktuelle oppfatninger.
Fords tidlige suksess og verdensledelse var bl.a.basert på samlebåndprisipper, enkelhet, tilgjengelige underleverandører og godt lønnede medarbeidere som trivdes.
Sviggum unnlot heller ikke å omtale krisen i Ford og bilindustrien hvor styresmaktene (Obama) reddet det hele ved å gå inn økonomisk (senere tilbakebetalt).
Hva med EL-bilen? Foreløpig er det et stykke frem; batterikapasiteten (800 km og to minuttersladetid). Prisen må ned. Ingen tjener penger på EL-bilproduksjon i dag.
Vedr. fremtiden ellers, fremgikk det at teknologien er på plass i forhold til fremtidige førerløse biler som også kan «snakke» med hver andre.

Vi møtes igjen mandag 5. mars. Da for å høre om Nyby. Som det fremgår av www.nybu.no er det her snakk om en digital tjeneste som skal koble for eks. eldre med vedtak om hjemmetjeneste, med omsorgsarbeidere og frivillige. Grynderen Fredrik Gullowsen vil presentere oss for dette som han mener vil gi en vesentlig bedre ressursutnyttelse enn hva som er tilfelle i dag. Dette blir spennende.

Kveldens treminutter er det Robert Frantzen som står for.