Velg en side

Gjester og medlemmer ble ønsket velkommen til kveldens møte. En av kveldens gjester Nils Fredrikk Wisløff, vil etter all sannsynlighet bli tatt opp som medlem i neste møte.
Til programmet fremover ble det gjort oppmerksom på at Intercitymøtet (Røyken) den 12. mars er flyttet til den 14. Dette innebærer at det ikke blir møte den 12. Dette fremgår også av programmet på hjemmesiden. Appropos hjemmesiden, benyttet Børre Sveen denne til å minne om påmeldingen til vinaften den 5. mars.

Robert Frantzen bidro med enda en treminutter om nanoteknologi. Denne gangen om nanocellulose som erstatning for plast. Nanoteknologi? Betegner (Wikipedia) anvendt naturvitenskap av størrelsesorden 0,1-100 nm (én nanometer er en milliondels millimeter).

Kveldens hovedforedrag fikk vi ved askerbøring og grynder av Nyby, Fredrik Gullowsen. Han orienterte om firmaet og bakgrunnen for dette. Som det også fremgår av www.nybu.no er det her snakk om utvikling av en digital tjeneste som skal koble for eks. eldre med vedtak om hjemmetjeneste, med omsorgsarbeidere og frivillige. Det er stor interesse for utviklingen og hva dette kan føre til av vesentlig bedre ressursutnyttelse. Meget spennende foredrag som resulterte i mange spørsmål og «samsnakking» etter møtet. Som antydet, se www.nybu.no.

Fredrik Gullowsen og Nyby.no

Til neste møte får vi besøk av Ragnhild Bang Nes. Hun er psykolog og en av Norges fremste lykkeforskere. Hun er tilknyttet Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo og stiller i sitt foredrag spørsmålet: «Hvor lykkelige er vi?».