Velg en side

Igjen kunne presidenten ønske velkommen til et møte med god deltakelse også med flere gjester.
Møtet ble åpnet ved at vi mintes Tore Sigernes som døde fredag 9. februar. Tore var klubbens klare nestor med medlemskap fra 1964. Vi mintes Tore med ett minutts stillhet.

Nils Fredrik Wisløff

Kvelden fortsatte med Glenn Gabrielsens treminutter. Han stilte spørsmålstegn ved vår interesse for kultur og musikk spesielt. Dette på bakgrunn av selvopplevd, manglende publikumsfremmøte ved meget gode konsertarrangement.

Det neste på programmet var opptak av Nils Fredrik Wisløff som klubbens nyeste medlem. Han ble kort presentert av forslagsstiller og fremtidig fadder, Are Langmoen. Det ble her også vist til den skriftlige presentasjonen sendt medlemmene. Medlemmene ønsket Nils Fredrik velkommen til klubben.

Per-Olav Opdahl presenterte kveldens foredragsholder Ragnhild Bang Nes. Hun er psykolog og en av Norges fremste lykkeforskere. Hun er tilknyttet Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo Hun stilte i sitt foredrag spørsmålet: «Hvor lykkelige er vi?». Bang Nes kunne fortelle oss at lykkelige har vesentlig høyere levealder enn personer forøvrig. Det er behov for bedre mål på lykke og livskvalitet, dog viser gjeldende «målinger» at vi ligger på verdenstoppen. Viktigst påvirkning av lykke og livskvalitet ligger i gener og miljø. Hvilke påvirkninger kan vi selv utøve: «Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære, gi av deg selv».

Ragnhild Bang Nes

Foredragsholder i neste møte Sigmund Hov Moen snakker om «Robotisering – trusler og muligheter». Han er en velrennomert kåsør og foredragsholder med mangeårig bakgrunn som lektor i IKT ved NITH.
Treminutteren får vi ved Blerim Gjoni.

Ellers ble det gjort oppmerksom på at det nå arbeides med sammensetting av neste periodes styre. Forslag og ønsker om funksjoner kan sendes inngående president Fredrikke Hegnar von Hubisch.