Velg en side

Årets vinterferie har nettop startet. Dette til tross, kunne presidenten ønske et godt fremmøte velkommen. Dessverre fikk vi rett før møtet sykdomsforfall fra kveldens foredragsholder. Influensaen hadde slått til. Programkomiteen holder kontakten med Sigmund Hov Moen som skulle snakke om «Robotisering – trusler og muligheter». Vi regner med å bli kjent med ham i et senere møte.

Blerim Gjoni hadde ansvaret for kveldens treminutter. Han snakket om sin hovedaktivitet for tiden; velferdsteknologi. I korthet dreier dette seg om utvikling av teknologi som kan skape en tryggere og forbedret situasjon for aktuelle pasienter. Norge ligger iht Blerum i forkant hva angår utvikling innen dette området.

Ett av vårt nyeste medlemmer Kjell Erik Stensby, tok utfordringen på sparket og bidro med sitt egoforedrag som var programert noe senere. Han kunne fortelle om sin oppvekst på Hedemarken som var preget av solid arbeidsopplæring og idrettsaktiviteter. Etter avsluttet førstegangstjeneste og en periode som anleggsarbeid gikk han i gang med teknisk utdanning. Denne endte med hvedoppgave ved NTNU innen vannkraft. En utdanning som senere dannet grunnlaget for en yrkeskariere i NVE og flere konsulentfirmaer. Arbeidsoppdragene har funnet sted både i Norge og utenlands. Spesielt ble vannkraftutbygging i Nepal fremhevet som utfordrende.
Kjell Erik gikk av med pensjon fra NVE sist sommer. I Asker er han engasjert i diverse fritidsaktiviteter. Takk til Kjell Erik for at han bidro med dette på sparket.

I neste møte får vi enda et egoforedrag. Da ved Reidar Fossum.
Treminutteren er det Harald Gløersen som står for.

Medlemmene ble ellers minnet om Tore Sigernes’ bisettelse fra Asker Kirke. mandag den 26. februar kl.1200.