Velg en side

Presidenten ønsket velkommen til et møte etter en spesiell dag hvor mange av oss hadde deltatt i bisettelsen ved Tore Sigernes’ bortgang. Bisettelsen var helt spesiell og preget av Tores allsidige og sentrale posisjon i Asker.

Harald Gløersen sto for kveldens treminutter. Han fokuserte på Markalovens/markagrensenes hensikter, betydning og etterlevelse. Hans oppfatning er at loven taper i forhold til skog- og jordbruksinteressene ved at grensene stadig justeres.

Reidar Fossum ble tatt opp som medlem i klubben den 27.11.2017. I kveldens egoforedrag ga han oss et svært interessant og lærerikt innblikk i et liv basert på en usedvanlig og gjennomgående interesse for kart. I foredraget «Et liv på kartet» illustrert av en rekke kartutsnitt, fikk vi klare bilder av hvordan arv og oppvekst resulterte i idretts-/turopplevelser, utdanning og senere, et rikholdig yrkesliv.

Mandag den 5. mars møtes vi på Torstad Gård til vinaften. Igjen er det Glenn Gabrielsen som bidrar med sine kunnskaper.
Møtet mandag den 12. mars er erstattet av Intercitymøte i regi av Røyken og Raukvin Rotaryklubber den 14. mars. Vi møtes da på Høyenhall i Røyken kl. 1830. Temaet er «Nye Asker kommune – fra visjon til virkelighet» ved rådmann Lars Bjerke.

Presidenten kunne ellers informere om at Yrkeskomiteen har meldt på én deltaker til årets RYLA. Hun er 22 år og heter Raluca Bala. Hun er utdannet fra Idrettshøgskolen og har de siste årene, jobbet som hovedleder i organisasjonen Friluftscamps samlinger for barn og ungdom.