Velg en side

Møtet den 14. mars erstattet vårt «normale» møtetidspunkt den 12. og ble gjennomført som Intercitymøte i regi av Røyken og Raukvin Rotaryklubber. Kveldens tema var selvfølgelig av felles, sentral interesse for medlemmene i alle de deltakene klubbene; Askers rådmann Lars Bjerke, orienterte om framdriften mot «Nye Asker». Under tittelen «Nye Asker – Fra visjon til virkelighet» ga han oss på en glimrende måte, et godt innblikk i bakgrunnen for, organiseringen av og fremdriften mot «Nye Asker». Kommunikasjonsnivået om dette temaet oppfattes så vidt vites i Asker, som meget bra. Ikke desto mindre, burde nok vår klubb ha stilt med flere deltakere (11 pluss to gjester)denne kvelden.
Takk til Raukvin og Røyken Rotaryklubber for et trivelig og godt arrangement.