Velg en side

Igjen kunne presidenten ønske velkommen til et møte med meget god oppslutnig (nesten 50). Innledningsvis ble det minnet om at vi mangler kandidater til Ungdomsprisen. Forslag må sendes Samfunnskomiteen og det haster.
Som kveldens foredragsholder stilte Svein Granerud. Han er prosjektleder, arrangementsansvarlig og altmuligmann i Asker Skiklubb. Svein har vært knyttet til klubben som tillitsvalgt, leder, idrettsutøver og ansatt siden han var 14 år.
Under tittelen «Asker Skiklubbs fortid og fremtid for Askerbygda» ga han oss et levende bilde av idrettsutviklingen i Asker både hva angår Asker skiklubb og idrettslivet generelt. Gjennom foredraget dro han med seg befolkningsutviklingen og idrettsorganiseringen i Asker fra 1825. Asker Skiklubbb etablert i 1889, fikk spesiell fokus fra den gang og frem til i dag. En fantastisk utvikling både hva angår medlemstall, organisering og ikke minst idrettsresultater på svært høyt nivå. Avslutningsvis stilte Svein spørsmålstegn ved prosessen og kommunikasjonsnivået knyttet til Føykautviklingen og evt. flytting av Asker Skiklubb til Drengsrud. Takk til Svein. Dette ble en svært interessant, lokalhistorisk kveld.

Kveldens treminutter fikk vi ved Arne Hanserud. Han bidro med en del tanker rundt Norge som ledende «IT/kommunikasjonsnasjon» og de utfordringer dette innebærer for eldre.

Vi møtes igjen mandag den 16. april. Helle Stensbak stiller da spørsmålet : «Hva gjør oljerikdommen med oss?
Helle Stensbak er sjeføkonom i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, kriminalbokforfatter og mangeårig bandmusiker i Oslos undergrunnsmiljø.

Treminutteren er det Geir Havnelid som står for.