Velg en side

Enda et møte med meget god deltakelse. Ingen gjester ut over foredragsholderen. Kveldens treminutter var det Geir Havnelid som sto for. Han snakket om to uønskede «innvandrere». Den ene i Oslofjorden og den andre i Varangerfjorden og sørover til Tromsø og Vesterålen. I Oslofjorden finner man mengder av Stillehavsøsters. Den er trolig et resultat av oppdrett i Nederland. I nord inntar Kongekrabba stadig større deler av kysten. Sistnevte er allerede en stor og inntektsbringende næring. Stillehavsøstersen kan også bli det, men oppleves foreløpig mest som en plage for badende.

Kveldens hovedforedrag ble formidlet av sjefsøkonom i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Helle Stensbak. Hun hadde sterk fokus på lønnsdannelsen i Norge og Norden og samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Lønnsdannelsen i et slikt samarbeid har resultert i en god formuefordeling. Hvorfor er Norge i denne sammenheng karakterisert som det beste landet å bo i? Lønnsdannelsen/lønnsoppgjørene har resultert i høye lønninger og god kjøpekraft «flere brød for pengene». Hun fremhevet spesielt Aukrustmodellen. «Bror min» delte næringslivet i to, i konkurranseutsatt og ikke konkurranseutsatt aktivitet. Dette sluttet politikerne seg til og vi fikk Frontfagsmodellen hvor konkurranseutsatt næringsliv gjennomfører et lønnsoppgjør som blir retningsgivende for de påfølgende oppgjørene.
Med utgangspunkt i at næringslivet skaper verdiene og lønnsdannelsen fordeler godene, har vi i Norge en god formuefordeling. Takk til Helle Stensbak for en god og lettfattelig fremstilling av et svært sentralt tema.

Inngående President Fredrikke Hegnar von Ubisch orientert om sammensettingen av neste periodes styre og at alle nøkkelfunksjoner nå er besatt.

Til neste møte får vi besøk av PANUA en fortelling om musikalske gleder. PANUA jobber med ulike underpriviligerte grupper i samfunnet, primært funksjosnshemmede. Aktivitetene er i vesentlig grad, basert på musikk. Dette får vi et ilustrerende eksempel på i vårt møte den 23. april. Ta gjerne med gjester også denne kvelden.

På mandag er det Mindor Hesthaug som gir oss sine tanker i treminutteren.