Velg en side

Kveldens foredragsholder var nestor i Den Norske Turistforening (DNT) Sverre A Larssen. Under tittelen «Naturen som inspirasjonskilde» ga han oss et utførlig bilde av DNTs utvikling og aktiviteter fra starten av og til i dag.
DNT er Norges største friluftsorganisasjon. Foreningen ble stiftet 21. januar 1868 etter initiativ fra konsul Thomas Johannessen Heftye og kaptein Hans Hagerup Krag. I begynnelsen ble foreningen ledet av nevnte Heftye som var styrets leder frem til i 1886. Foreningens formål var «at lette og udvikle Turistlivet her i Landet».
Fra starten av hadde DNT vel 2000 medlemmer. I dag har medlemstallet bikket 300 000. Antall hytter er nå oppe i ca. 550.

Asker Turlag (AT) ble stiftet i 2006 og er en av DNTs 57 medlemsforeninger. Lagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. AT arrangerer fellesturer, etablerer og vedlikeholder blåmerkede stier og deltar i drift og vedlikehold av Hovdehytta , Småvannsbu og Halvorsenhytta.

I kveldens treminutter ga Are Langmoen oss et morsomt og tankevekkende innspill om en velutdannet innvandrer og de utfordringer han yrkesmessig sto overfor, som dog endte i en meget spesiell og vellykket yrkesaktivitet.

Neste møte, den 11. juni.
Planen var den tradisjonelle sommerfesten. Grunnet liten oppslutning ble denne som kjent avlyst. Etter idé fra Tore, klarert med Fredrikke, ble vi enige om følgene alternativ: Vi møtes til utearrangement på Asker Museum kl 1830. Den enkelte tar med seg litt å bite i om ikke annet blir meddelt fra Klubbkomiteen. Kl. 1930 vil utdelingen av Ungdomsprisen finne sted. Ellers vil valg av neste år klubblokale bli et tema?