Velg en side

Den tradisjonelle og planlagte sommerfesten ble avlyst grunnet for liten oppslutning. Etter innspill fra Klubbkomiteen (Tore Skedsmo) ble det imidlertid vedtatt å gjennomføre et alternativt arrangement. Museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von Ubisch inviterte til «piknik» på Asker Museum. Dette ble et svært hyggelig møte med 20 deltakere. Vi startet med en rask runde i anlegget med spesiell fokus på noen av hagene. Deretter ble vi invitert inn i Ut i solen-stua. Her inntok vi medbrakt mat og drikke i svært hyggelige omgivelser. Sentral klubbintern sak (evt. bytte av klubblokale) ble diskutert. Utgående president sammen med ut- og inngående klubbkomiteledere fikk mandat til å sluttføre befaringer og foreta vedtak/valg av klubblokale fra høsten 2018.

Kveldens høydepunkt ble selvfølgelig tildelingen av Ungdomsprisen. Årets valg falt på Ola Skaare og hans samarbeidspartner og kollega Tommy Huseth. Sammen startet de «PANUA» (Pascal Norges Utfoldelssenter) for fem år siden. Basert på musikkaktiviteter legger de til rette for opplæring og aktiviteter for utviklingshemmede og utsatte ungdommer. PANUA har tilhold på Wettre og stiller gjerne opp for å vise hva de og deres elevar kan. Ola og Tommy ga oss en grundig orientering om aktiviteter og resultater. ARKs medlemmer er enige i at dette var et meget godt valg og gratulerer med tildelingen.

Neste gang den 18. juni, er vi tilbake på Thon Hotel Vettre. Da er det presidentskifte. Dessverre har inngående president Fredrikke Hegnar von Ubisch, ikke anledning til å delta. Hvordan vi løser dette er avklart.

Treminutteren blir ved Bjørn Langvik.