Velg en side

Kveldens hovedtemaer var presidentskifte og endring av klubblokale fra 20. august.
Etter velkomst og gratulasjoner slapp Bjørn Langvik til med kveldens treminutter. Den besto i en fornøyelig historie om hvorledes han som trettenåring i et område kjent for sine helleristninger fra oldtiden, skrev seg inn i historien. På tur til sløydsalen hogg han inn blant helleristningene, sin egen rune, en båt slik den trolig så ut i oldtiden. Sammen med de øvrige helleristningene ble båten markert og avfotografert. Den finnes nå avbildet i diverse skriverier om oldtidens helleristninger.

Bytte av klubblokale.
Med utgangspunkt i mandatet gitt utgående og inngående ledere av klubbkomiteen, samt utgående president i forrige møte var befaringer, vurderinger gjennomført og avgjørelse tatt. Alternative forslag som forelå ved avgjørelsestidspunktet var: Thon H. Vettre, Asker Museum, Leangbukten Båtforening og Asker Kulturhus v/Kulturhjørnet. Valget falt på Asker Kulturhus.

”Møteromsutvalget” (her deltok også Mindor Hesthaug som kommunikasjonsekspert) var spesielt opptatt av tilgjengelighet, parkering, lokalets beskaffenhet, lydanlegg, ”serveringsopplegg”, skapplass og pris. I utgangspunktet var det ikke store forskjeller på alternativene, men etter en viss rådslaging falt alså valget på Kulturhjørnet med følgende begrunnelser:

– Sentralt og lett tilgjengelig.
– Tilgjengelig, innendørs og gratis parkering på Trekanten
– Trivelig møterom med permanent lydanlegg inkl. i prisen.
– Kaffetraktere og oppvaskmuligheter som vi selv må håndtere.
– Tilgang på reserveløsning ved evt ”møtekollisjon”.
– Lav leie (kr 320,- per time/ kr 640 per møte).
– Tilgang på egnet og låsbart skap.
– Vaktmestertjeneste til kl. 2200.

Utvalgets avgjørelse fikk full tilslutning i kvelden møte. Dette innebærer at vi den 18. juni i denne omgang, har hatt vårt siste ordinære møte hos Thon H. Vettre. Videre at vårt neste ordinære møte blir i Asker Kulturhus den 20. august kl. 1815.

Presidentskifte.
Utgående president Bjørn Tangnes gjennomgikk status i forhold til målsettingsdokumentet utarbeidet i mai/april i 2017. Vi mener at vi har gjennomført og nådd mer eller mindre alle målsettinger som fremgår av dokumentet. Arbeidet med å fokusere på klubbens indre liv har resultert i at trivsel og en uformell omgangsform er opprettholdt.
Presidenten takket for mye god respons både under årets gang og spesielt under kveldens møte.
Inngående president Fredrikke Hegnar von Ubisch var på reise og kunne ikke delta i møtet. I hennes fravær stilt neste års inngående presiden Ivar Lindstad, med en hyggelig hilsen fra Fredrikke til medlemmene og til utgående president i særdeleshet.
Bytte/overføring av Rotarynåler vil bli foretatt den 20. august. Vårt første møte i Kulturhjørnet.
Igjen en takk fra utgående president til dere alle med et ønske om en fortsatt god sommer.

Neste møte og sommerens og høstens program.
Programmet er lagt ut på hjemmesiden og ble gjennomgått av Programkomiteens lede Geir Havnelid.
Vi merker oss spesielt sommerprogrammet i samarbeid med alle klubbene i ”Nye Asker”.

Mandag 25. juni 2018 kl. 17.30 – FORSTE FELLES SOMMERMØTE.
Arr Raukvin Rotary Klubb
Sted: Kornmagasinet. Grettekroken 1. 3440 Røyken.
Foredrag av Terje Martinsen; «Nye Asker – likheter og forskjeller i et historisk perspektiv».