Velg en side

Mandag 9. juli møttes vi på Hesleberg Gartneri i Vollen. Dette i regi av Nesbru RK som ved sin nye president Bjørn Solheim, ønsket oss velkommen før han overlot ordet til daglig leder og roseekspert Knut Auke. På tur inn i gartneriet opplevde vi en atmosfære preget av historikk, profesjonalitet, allsidighet og trivsel. Videre viste Knut Auke seg å være en glimrende kåsør med inngående kunnskaper krydret med humor. Han er tredje generasjons leder ved gartneriet hvor han på syttitallet overtok driften. Hesleberg Gartneri er et av landets klart største om mest kjente rosegartneri. Auke startet med snittroser før han helt og holdent gikk over til hageroser. I dag inneholder gartneriet over 900 forskjellige rosearter. Kundekretsen dekker mer eller mindre hele landet. Takket være profesjonalitet og ikke minst inngående kunnskaper og utstrakt rådgivning, kommer kundene tilbake. Dette også takket være datterens utdanning som jornalist og hennes glimrende arbeid med profileringen. Familiebedriften har spesialisert seg på historiske og engelske rosearter og har et kjempeutvalg innen disse områdene.
Vi (25 deltaker) takker Nesbru RK og Hesleberg Gartneri for en svært givende og morsom kveld.

Sommermøte den 16. juli.
Mandag 16. juli møtes vi i Asker Bibliotek kl 1800. Asker RK har ansvaret og Eldbjørg Nåheim Eien sørger for innholdet under tittelen: «Fra min bokhylle. Fem norske romaner jeg nylig har lest». Dette kan Eldbjørg. Det vet vi fra tidligere. Her må vi delta også sammen med gjester.