Velg en side

Sted: Kulturhjørnet Asker Sentrum

Dato: 20.08.2018

Tid: Kl. 19.30

Tilstede: Fredrikke Hegnar von Ubisch, Ivar Lindstad, Bjørn Tangnes, Per-Olav Opdahl, Erik Roede, Pål Smiths, Anders Mørdre, Nils Otto Holmen, Reidar Fossum, Kjell Erik Stensby, Geir Havnelid, Jens Fredrik Sørlie, Lisbeth I. Dahl, Robert Frantzen.

Forfall:                 Annik A. Austad

Sak 1. 18/19. Budsjett

Innspill fra de forskjellige komiteer ønskes før endelig budsjett for 2018/2019 utarbeides.

Sak. 2. 18/19. Internasjonal komite.

Ønske om flere ulike aktiviteter. Komiteen kommer opp med forslag.

All innkjøp av vin, så vel til foredragsholder som til utlodning, gjøres av klubbkomiteen.

Sak 3. 18/19. Rekruttering av nye medlemmer.

Stikkord ved rekruttering:

-Maks. 60 år og yrkesaktive.

-Fokus på håndverksfag.

-Ikke sette ”tak” på antall nye medlemmer.

Nye potensielle nav kanaliseres til komiteen for klassifikasjon og medlemskap.

Profilbrosjyren revideres og legges ut på klubbens hjemmeside.’

Sak 4. 18/19. Samfunnskomiteen.

Mulig fokusområde kan være problemer rundt sosiale medier i fremtiden.

Sak 5. 18/19. Kontinuerlighet i komiteene.

Ønske med bedre kontinuitet i de forskjellige komiteene.

Sak 6. 18/19. Sommerfellesmøter.

Sommerfellesmøtene har den sommeren vært lite besøkt av medlemmer fra vår klubb. Lav deltagelse også fra de andre klubbene. Et tema som bør diskuteres nærmere.

21.08.2018

Robert Frantzen

Sekretær.