Velg en side

NRK korrespondent Tove Bjørgaas ga et sjeldent innblikk i amerikanske samfunnsforhold som bare en erfaren korrespondent med mer enn 12 års fartstid i landet kan gjøre.  Hun gikk igjennom særtrekk ved det amerikanske samfunnet som skiller det fra Europa, og det som nesten alle kan se, nemlig at det amerikanske samfunnet har blitt stadig mer polarisert og splittet. Hun gjennomgikk bl a historiske, konstitusjonelle og politiske årsaker til dette. Videre fikk vi innblikk i fenomenet Donald Trump,  men også innblikk i det demokratiske parti sine interne spenninger og problemer, herunder problemene med å finne en egnet motkandidat med reell sjanse til å slå Trump ved neste års presidentvalg.  Noen var overrasket over at hun mente Trump kanskje kunne vinne valget.

Mvh Ivar