Velg en side

Etterforskningsleder Sigrid Buset i Kripos talte om et alvorlig tema hvor hun bl a gjennomgikk hvordan overgriperne opererer, typer av overgrep, samt etterforskningsmessige utfordringer.
Internett har muliggjort en formidabel økning av slike forbrytelser.  Overgripere tar direkte kontakt, sprer bilder/filmer med påfølgende utpressing av ofrene, eller bestiller og sprer de groveste overgep via livestream fra U-land.
Lett å danne overgripergrupper  på nett, også i darkroom/Vpn som gir anonymitet.
At nettleverandørene ikke er pålagt å oppbevare IP adresserer et stort etterforskningsmessig problem.  Personvern blir her samtidig ett overgripervern.  Også vanskelig å få utlevert overgrepsmatriale  fra nettleverandører som f eks Snapchat.  Ofte henvist til å følge pengespor i etterforskningen.
Mvh Ivar