Velg en side

Styreleder i klubben Bjørn Tangnes innledet til diskusjon etter forrige ukes dramatiske generalforsamlingsvedtak hvor det ble klart flertall mot flytting stikk i strid med  forventningene på forhånd.  Han redegjorde for for hvorfor det gikk som det gikk. Stikkord var plassmangel og viktige uavklarte reguleringsspørsmål på Drengsrud, samt økonomi. I den etterfølgende diskusjon var mange kritiske til prosessen forut for avstemningen. Hvorfor klarte man ikke å fange opp den kritiske stemningen blant klubben menige medlemmer?  Også spørsmål om hva som skjer videre.  Er det mulig å restarte prosessen, eller vil kommunen gjennomføre en reguleringsfinte og ekspropriere Føyka til en (lav) idrettsparkpris?
Mvh Ivar