Velg en side

Klubbens egen Njål Andersen snakket om dette temaet. Han holder på med en doktorgradsavhandling på BI. Endel av dette arbeidet analyserer hvilke utfordringer utlendinger med arbeidsopphold i Norge (expats) møter når de må etablere nye relasjoner/nettverk på nytt sted.

Tung forskning viser at ulikt sammensatte grupper blir mer kreative og at de som flytter ofte blir mer produktive. Men slike effekter kommer ikke automatisk. Foredragsholderen gikk igjennom typiske  utfordringer for expats som flytter hit og betydningen av vedkommendes tilgang til ulike sosiale og profesjonelle nettverk for å få en vellykket effekt av flytting til Norge.

Hilsen Ivar