Velg en side

Valgerd Svarstad Haugland, nyutnevnt fylkesmann i det nye storfylket Viken med nesten 2 mill innbyggere gav oss en grundig innføring i det nye fylkets sammensetning, arbeidsoppgaver lokalisering og utfordringer.

Høstens nyvalgte fylkesregime har som mål å i alle fall delvis reversere sammenslåingen av de 4 nylig sammenslåtte fylkene Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, noe som strider mot Stortingets vedtak. Rødgrønt flertall ved neste stortingsvalg om 2 år er derfor en forutsetning for reversering.

Men selv om dette oppfylles er det langt fra sikkert at reversering vil finne sted.  I løpet av 2 år får fylket overført nye oppgaver og det er meningen at sterke fagmiljøer og kompetansemiljøer skal etableres.
Usikkerhet om dette er ugunstig for rekruttering av de beste medarbeiderne, arbeidsmiljøet og ikke minst produksjon av tjenester til innbyggerne.
Mvh
Ivar