Velg en side

Journalist forfatter og tidligere moskvakorrespondent Per Egil Hegge     ga en sprudlende innføring i russiske samfunnsforhold og Putins bakgrunn.
Putin er ikke kommunist, men snarere en «aktivist» basert på russisk ortodoks tradisjon som er delvis i motsetning til vestlig liberal tradisjon.
Det statlige propagandaen er mindre høyttravende  enn før, og pressen er noe mer uavhengig innen klare grenser.  Putin tar pressekonferanser delvis på sparket, men uforklarlige journalistdrap forekommer.
Oligarkene har den økonomiske makten, men blander seg ikke direkte inn i politikken da dette er farlig selv for dem.
Liberalisme anses foreldet. Realpolitikk er det som gjelder (noe til felles med den amerikanske presidenten?). Putin har nettopp overlevert 3 beslaglagte skip tilbake til Ukraina forut for et firemaktsmøte om Ukraina og sanksjoner mot Russland. Dette lite omtalt i norsk presse.
Mvh
Ivar