Velg en side

Vi fikk høre et innholdsrikt og tettpakket innlegg om energimarkedet og omstendighetene som påvirker dette.

Sjefsøkonom i Aker Torbjørn Kjus har lang fartstid som energianalytiker fra BP, Hydro og DNB.

Pga økt etterspørsel fra Asia ventes oljeetterspørselen å stige selv om oljens relative andel av energimarkedet skulle avta og selv med lav økonomisk vekst.

Fremtidige priser påvirkes av mange forhold:

-Fracking/skiferolje har revolusjonert oljemarkedet. USA Ikke lenger avhengig av midtøsten. Enorm tilgang på nye kilder, men relativt høye utvinningskostnader.

-Stadig dyrere/vanskeligere tilgang på kapital til oljeproduksjon til tross for økt etterspørsel. Anses «skittent» som kull pga    klimagassutslipp.

Underinvestering kan paradoksalt nok gi enorm fortjeneste.

-Gass får større markedsandel.  Lav pris sammenlignet med olje.  Trenger ikke raffineres.

– Saudi Arabia/gulfstatene har fortsatt makt til å påvirke til stabil oljepris.  Trenger høy oljepris for å balansere budsjettene, men risikerer da å tape markedsandeler samtidig som verdensøkonomien/etterspørselen svekkes.

Det er deprimerende nok lite som tyder på at det er mulig å nå FN sine utslippsmål for klimagasser slik utviklingen nå ser ut.  Klimagassutslipp stabiliseres i OECD land, men øker mye utenfor OECD, særlig Asia.  Omlegging til fornybarhet som monner (særlig sol og atomkraft) går tregt og er for dyrt.

 

Hilsen

Ivar