Velg en side

Professor i nordisk litteratur Elisabeth Oxfeldt snakket om det skandinaviske selvbildet i en verden hvor de fleste mennesker lever under forhold veldig langt fra denne egalitære, rike og velorganiserte del av verden.
Global elendighet  ifbm f eks fattigdom, barnearbeid og flyktninger kan påføre skyld og skam og en følelse av å være rik på andres bekostning. Hun snakket om årsaker til skyld og skam bla med referanse til psykologi og religion. Også kjente forfatters verker behandler emnet, noe som ble vist med eksempler som omfattet alt fra kriminell organhandel
til å få en au papir i familien. Litteraturen kan gi nyttig innsikt og forståelse  av skyldfølelse, herunder også hvordan håndtere den.
Mvh
Ivar