Velg en side

Kveldens gjest var Kommunikasjonsdirektør i Norsirk Guro Kjørsvik Husby. Norsirk er en bransjeeid non-profit organisasjon som håndterer el- bransjens resirkuleringsansvar og gjenvinner og miljøsanerer alt el- avfall fra bølgekraftverk til mobiltelefoner. Vi fikk høre om avfallshåndtering, kostnader ved dette og andre utfordringer.

 

Norge kaster mest avfall pr innbygger i verden, men er samtidig best på gjenvinning (96,5%).

Gjenvinning av grunnstoffer mv fra el- avfall utgjør enorme verdier tilsvarende verdens narkotikaomsetning, mens miljøsanering samtidig er kostbart.

Internasjonalt er det endel kriminalitet ved at avfall til gjenvinning i realiteten dumpes/graves ned enten for å spare penger, eller enda verre, ved at kriminelle tar betalt for miljøsanering uten å gjøre jobben.