Velg en side

24 august fikk vi en brå start på Rotaryåret  etter Koronanedstenging, idet det både var første møte med presidentens tale til klubben og Guvernørmøte. Etter et hyggelig formøte med guvernør Inger-Marie Schytte Blix fra Drammen Rotary hadde vi vårt første møte i klubben . Møte  var arrangert med smittevernstiltak, med spriting av hender, god avstand mellom stolene, registrering av de fremmøtte, og forsiktighet ved servering av kaffe og kaker.

I min tale gikk jeg igjennom de ulike prosjektene vi tradisjonelt har vært opptatt av for å orientere guvernøren. Hun mente vi hadde mange gode prosjekter og arbeidsoppgaver. Hun trakk frem at Distriktet stod klart til å hjelpe oss dersom vi trengte det, men presiserte at vi som klubb var selvstendige og autonome. Det setter vi pris på.

Per Eckhoff, president