Velg en side

Hei alle klubbmedlemmer.

Det er oppriktig synd at vi på grunn av Korona-epidemien  ikke kan møtes. Jeg håper at alle følger de strenge smittevernreglene og holder seg friske. Så håper jeg at det vil bli mulig å treffe hverandre igjen på nyåret.

Jeg viser til innlagte meldinger på hjemmesiden fra Bjørn om at programmet frem til nyttår  er avlyst pga. Covid-19. Men både Gro Nylander  og Inger Fevang har bekreftet at de kan holde sine innlegg på et senere tidspunkt. det er flott. Jeg var forberedt på å lage et Zoom-møte  med Inger men nå faller det bort.

Ellers er det forskjellige Rotary-relaterte ting som det kan opplyses om:

Internasjonal komite v/Glenn arbeider videre med Hæppe-prosjektet for ungdom på Borgen, og det er flott at de har fått bekreftet at distriktet støtter med kr 10.000 som det var søkt om.

Jeg og Internasjonal komite fikk også en forespørsel om Asker Rotary ville være med å støtte Drammen Rotary med en ungdomsutveksling til USA med en jente fra Slependen.. Vi skulle kun bidra med kr 5.000. Det var såpass lavt beløp at styret var udelt positive til å støtte. Imidlertid kunne AG Helle meddele at det var vedtatt at ungdomsutveksling  på grunn av Koronaen ikke skulle gjennomføres i 2020-21. Vår medvirkning denne gang faller dermed bort.

Når det gjelder Samfunnskomiteens arbeide med å sende ut blomsterhilsener til jul til etterlatte m. fl. så er dette arbeidet godt i gang . Jeg var innom Leif Magne lørdag og undertegnet julehilsener til hver mottaker.

Samfunnskomiteen holder også på med arbeidet med julepakker til brukere av Varmestua ved Kirkens Feltarbeid. De har laget et budsjett for anskaffelsene, der utgiftene til tobakk særlig har gått opp siden utenlandsturer har stoppet opp. Men de fleste av medlemmene ( 38 av 49) har tegnet seg for så mange pakker (63 pakker) at det ikke blir et veldig mye større beløp som klubben må subsidiere. denne gang. Dersom noen av dere ikke ikke har fått satt dere opp på listen, men  ønsker å bidra, bes dere ta kontakt med Georg Tommesen.

Ellers har det nylig vært avholdt årsmøte i distrikt 2310, som ble avholdt digitalt. Det meste var ekspedisjonssaker som årsrapport og regnskap + valg. Det som er litt viktig er at RI har kommet med nye standardvedtekter for klubber og distriktets utgave av dem ble vedtatt. Her er noen obligatoriske bestemmelser som vi må innarbeide i våre vedtekter og noen anbefalinger. Vi får se litt nærmere på hvilke endringer det er nødvendig/ønskelig å gjøre hos oss. Det ble også stemt over om Rotary skulle søke om TV-aksjonen for 2022 til inntekt for End Polio. Det var stor uenighet og det endte med at forslaget ikke fikk flertall.

Endelig skal det nevnes og gratuleres med følgende fødselsdager som var og kommer : Joar Kavli 64 år 13.11, Geir Børresen 78 år 16.11,Lars Erik Roede 61 år 25.11, Glenn Gabrielsen 72 år 26.11, Per Fossum 76 år 12.12, Tore Skedsmo 77 år 22.14 og Pål Smits 59 år på selve Julaften 24.12. Gratulerer!

Med Koronahilsen fra Per.