Velg en side

Kjære alle klubmedlemmer.

Koronaepidemien ser ut for å komme i flere runder, så det er p.t svært usikkert når vi kan møtes igjen fysisk. Det er bare å ta tiden til hjelp og håpe at smittespredningen etter hvert gir seg. Nå varsle det om at de første vaksinene er snart forestående på nyåret. Det vil hjelpe mye.

Jeg har konferert med Bjørn Stolpestad i Programkomiteen, og programmet er foreløpig avlyst ut januar. Han meddelte at han ikke fikk til å legge ut programmet for neste halvår på hjemmesiden, så han ville be Njål om litt datahjelp. Vi skal  se om vi kan få til et zoom-møte i januar. Da vil dere få innkalling pr. epost.

Selvom de vanlige møtene våre er avlyst betyr det ikke at alt er avlyst.

Samfunnskomiteen har arbeidet videre med sine juleprosjekter. Tone Skodvin  og Georg Tommesen har arbeidet med julepakkene til brukerne av Varmestua og jeg har nå fått beskjed fra Georg om at  60 pakker har blitt levert for utdeling med en julehilsen fra Asker Rotary. Bra jobbet.

Jeg har også fått beskjed fra Tone og Leiv-Magne om at Samfunnskomiteens medlemmer har delt ut ialt 14 blomsterhilsener til etterlatte av tidligere medlemmer eller medlemmer som har måttet slutte grunnet helsen. Også godt jobbet.

Glenn Gabrielsen og Tor E. Jensen i Internasjonalt komite hadde tirsdag 8.desember et møte med Andre Muri for en oppsummering av Hæppe prosjektet før året er omme. De fikk da bekreftet at Asker Rotary bidrar med kr 20.000, med evt. utvidelse senere fra Rotary Foudations Grants.

Aktivitetsnivået blant elevene som er aktuelle er for tiden naturlig begrenset da skolen begrenser tilgang til en klasse eller trinn om gangen i 8 klassetrinnet.

Asker kommune har bekreftet at de støtter prosjektet også i 2021,- med kr 100 000. i tillegg fortsetter samarbeidet med Nova og Asker Aliens og mulig også Asker Idrettsråd. Spørsmålet er er nå litt hvem som skal styre/eie prosjektet  og hvordan det blir om/når det hele utvides  med en aktivitetspark på Borgen. De skal ha et nytt møte 16 februar.

Jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig God Jul,( med en meters avstand!) og et langt bedre år i 2021.

Rotaryhilsen fra president Per.