Velg en side

Vi har idag gjennomført et nytt møte på Zoom der ialt 21 medlemmer var tilstede. Det tekniske fungerte godt på nettet, under dyktig ledelse av Njål.

Dagens foredrag  var av Christine Lager fra Kreftforeningen med kollega som snakket over tema: «Fremtidens kreftomsorg- hvilke utfordringer ser vi på kreftområdet og hva kan gjøres.» Foredraget var fullt av nyttige opplysninger, der det ble fremhevet hvilket  arbeid Kreftforeningen gjør i vårt område, hvilke tilbud vi har samt om prosjektet Stafett for Livet, som er i utvikling i Asker.

Per Eckhoff  – president