Velg en side

Hei alle Rotaryvenner.

Etter noen dager  på hytta på Golsfjellet i  – 20gr- er jeg tilbake på hjemmekontoret.

Blerim arbeider  med å få satt opp mannskapene til neste års styre og komiteer, og jeg håper alle stiller seg imøtekommende til hans forespørsler i disse kompliserte tider.

Jeg har mottatt melding fra Helle om at RYLA har blitt avlyst, nok en gang.Synd for våre to kandidater .

Fra  presidentene i de andre Rotaryklubbene i Asker, har jeg fått ønske om mulighet til å bli med på våre møter. Jeg sender derfor kopi av denne melding til dem og ønsker dem velkommen til å logge seg inn.

Are har fremmet et forslag til å øke antall deltagere på møtene ved at medlemmene kan ta med seg gjester som på normale møter. Det synes jeg er en god ide. De bes da logge seg på med navn etterfulgt av (gjest).

Mandag 08.02 er Dag Hareide foredragsholder og skal snakke om tema:»Menneske og teknomaktene».

Harald Norberg er satt opp med 3-minutter. Fint om du kan gi en tilbakemelding i løpet av helgen Harald, om du kan ta 3-min??

Her er lenken for møte neste uke:

Join Zoom Meeting

 

Meeting ID: 689 6842 4214

Passcode: 743412

Jeg håper flest mulig kan forsøke å logge seg på ca. 18.15 og at man sier fra dersom det er vanskelig første gang. Njål vil kunne være behjelpelig med det tekniske.

Med vennlig hilsen

Per Eckhoff

President