Velg en side

Hei alle Rotaryvenner.

Inter-citymøtet 15.02, ledet av Skaugum Rotary viste at mange er i stand til å logge seg på Zoom-løsningen etter hvert. Da var i alt 174  personer pålogget på det meste.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som alle har blitt godt kjent med det siste året, holdt et inspirert  foredrag om Covid-19 pandemien, der han etter å ha gjennomgått siste års krisehåndtering, også gjennomgikk situasjonen i dag  mht. vaksineprogrammet og håpet at store leveranser av vaksiner i mai mnd., ville kunne gi vaksine til de fleste innen sommerferien. Vi kan slutte oss til håpet.

Jeg har mottatt takkemelding fra Skaugum Rotary for vår hilsen til 50-årsdagen samt vår gave på  kr 5.000 i den anledning.

Førstkommende mandag 15.03, vil vårt eget  medlem, advokat Inger Marie Fevang, gi oss en innføring av endringer og effekter av den nye arveloven, som trådte i kraft fra 01. januar 2021.

Njål Andersen vil stå for 3-minutters innlegget.

Et mulig nytt medlem har kontaktet oss via epost. Bjørn Tangnes i Medlemsskapskomiteen har blitt bedt om å følge opp kontakten.

For å logge på møtet på mandag, vennligst klikk på samme  lenke som ved tidligere møter, og følg instruksjonene. Dersom dere ikke finner lenken, se min epost av idag , eller kontakt Njål Andersen.

Med vennlig hilsen

Per Eckhoff

President

Tlf 93412545

epost: pereckhoff@gmail.com