Velg en side

Hei Rotaryvenner.

Jeg ser av tilbakemeldinger fra dere at Peismøtet i brakeoffrooms fungerte godt for de fleste. Jeg takker Njål for tilretteleggelse av møtet.
Jeg takker også for flere rapporter fra komiteene. Enkelte spørsmål som bir stilt der vil vi måtte komme tilbake til, bl.a. etter styrebehandling.
Programkomiteen har arbeidet godt og har en rekke aktuelle og interessante forslag til programposter til høsten.
Denne mandagen stiller tidligere UEFA dommer Brage Sandmoen opp med foredrag : « Et skråblikk på fotball».
3. mai er det satt opp egoforedrag. Vi har jo ikke noen nye aktuelle medlemmer, men Bjørn har derfor foreslått at vi kan ha to  mini-egoforedrag i stedet.
Jeg håper at to av dere kan la seg utfordre til dette!??
Jeg deltok torsdag på et kvalifiseringsseminar for TRF » The Rotary Foundation» på Zoom. Ca 46 stk. deltok.
Deltagelse på seminaret var en forutsetning for at vi senere kan søke om tilskudd til prosjekter fraTRF.
Ved siden av å omtale det store fellesprosjekt Polio Plus, der det fremgikk at det nå nesten bare er litt  poliosmitte i Afganistan og Pakistan, ble de to Grants  omtalt.
Global Grants tar sikte på å store prosjekter innenfor områder som  fred-og konfliktforebygging, sykdomsforebygging /behandling, vann og sanitær, barne-og mødrehelse, grunnutdanning og leseferdighet, økonomi-og samfunnsutvikling og det nye:  miljø og naturvern.
District Grants kan dekke mindre, mer kortsiktige prosjekter, både lokalt , nasjonalt og internasjonalt. Her kan nevnes distriktsprosjekter , bl.a. innen humanitære prosjekter, stipendier og yrkesrettet opplæring. For å søke om et distrikts tilskudd, sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til distriktet som forvalter og distribuerer tilskuddsmidlene. Distriktet har ca kr 100.000 som kan brukes hvert år. Søknadsfristen er 20.oktober.
Se mer på distriktets hjemmeside D2310.rotary.org eller www.rotary.no
Det ble avslutningsvis også omtalt det er noe som heter Distriktets Tiltaksfond, som kan støtte kortsiktige, lokale prosjekter, som ellers er vanskelige å gjennomføre. Det er ca kr 150.000 i potten hvert år og det forutsettes 50% egenandel. Søknadsskjema må innsendes og fristen er 20.oktober. PDG Inger Marie Blix styrer arbeidet med tildelinger her. Dette vil nok være det letteste å søke om når det gjelder Hæppe-prosjektet. Men man kan nok også forsøke å søke på Districts Grants.
Benytt nedenstående lenke for innlogging fra kl. 18.00. Møtet begynner kl. 18.30.
Per Eckhoff is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 870 0115 4433
Passcode: 110089
Med vennlig hilsen
Per Eckhoff
president
tlf. 934125