Velg en side

Forslaget til styre og komiteer i Asker Rotary Klubb for perioden 2021-2022 er nå klart. Blerim Gjoni har i stor grad foreslått styre og komiteer som i 2020-2021. Forslaget ser slik ut:

Styret for 2021 – 2022
President:                                                                   Blerim Gjoni                      gjoble@vestreviken.no
gjoni@online.no

Innkommende president:                                         Børre Sveen                       basveen@online.no

Past president:                                                          Per Eckhoff                         pereckhoff@gmail.com

Sekretær:                                                                    Kjell Erik Stensby               kestensb@online.no

IT & PR ansvarlig:                                                      Njål Andersen                     njal.andersen@gmail.com

Kasserer:                                                                    Per Fossum                        pefossum@online.no

Semiade ansvarlig:                                                    Pål Smits                            pal.smits@lindum.no

Revisor:                                                                       Anders Mørdre                  anders.moerdre@gmail.no

         Klassifikasjon –og medlemskapskomitéen:
Leder:   Bjørn Tangnes

 1. Kristian Bade
 2. Knut Grønseth
 3. Tormod Rafgård
 4. Bjørn Langvik
 5. Robert Frantzen

  Samfunnskomitéen:
  Leder:   Tone Skodvin

 1. Leiv Magne Hjelmtvedt
 2. Lisbeth I. Dahl
 3. Georg Thommesen
 4. Asle Tveter

  Klubbkomitéen:
  Leder: Tore Skedsmo  

 1. Fredrikke Hegnar von Ubisch
 2. Nils Otto Holmen
 3. Rolv Dale
 4. Geir Børresen
 5. Arnfinn Aulie

  Yrkeskomitéen:
  Leder: Børre Sveen (til 31.12) 

 1. Eldbjørg N. Eien (leder fra 1.1.2022)
 2. Mindor Hesthaug
 3. Lars O. Nordal (har flyttet til Sørlandet)
 4. Stian Roquist
 5. Reidar Fossum

  Programkomitéen
  Leder: Bjørn Stolpestad
 1. Are Langmoen
 2. Geir Havnelid
 3. Jonny Nauste
 4. Joar Kavli
 5. Ivar Lindstad

          Internasjonal komité
          Leder: Glenn Gabrielsen

 1. Tor Eivind Jenssen
 2. Harald Gløersen
 3. Annik Apall Austad
 4. Kjell Fagerli

  Fest – og seremonikomitéen:
  Leder: Inger Marie Fevang

 5. Jens Fredrik Sørlie
 6. Terje Reinertsen
 7. Ragnhild Aasgaard
 8. Hans Ellef Wettre