Velg en side

Hei Rotaryvenner.

Det har  nå på grunn av helligdager på mandager gått 3 uker siden siste møte der vi hørte om kryptovaluta.

I ettertid har vi gjennomført et styremøte ved epost.
1. Der ble det enstemmig vedtatt at Hans Ellef innvilges permisjon , da han som varamann må møte i kommunestyret, ofte på mandag kveld.
2. Det ble også vedtatt at Samfunnskomiteen gjenopptar det tidligere skiltprosjektet i Asker etter at mange endringer foretas der.
3. Det ble videre vedtatt at vi fortsatt støtter Internasjonal komites Hæppe- prosjekt med penger, med  kr 20.000, inkl. de kr 7.500 som vi har mottatt fra tiltaksfondet i Distriktet. I alt er det avsatt kr 30.000 av klubbens penger til formålet.
4. Endelig ble det vedtatt at Yrkeskomiteen  v.Tore går videre med kontakten med Bleiker VGS, som ønsker nærmere kontakt i anledning yrkesopplæring. De er også takknemlig for utdelingen av Bleikerprisen som Tore deler ut . Nytt møte  med skolen var  27.05  der Børre og Eldbjørg skulle møte og vi hører nok snart fra komiteen om hva som kom ut av møtet.

I  Regionsmøte 19.05 ble det bl.a diskutert om markedsføringen av Semiaden til høsten. Pål Smiths leder prosjektgruppen og Bjørn Tangnes er ansvarlig for bemanningen. Vi bør stille oss beredt til å delta, hvis mulig.
Så ble det minnet om at styrets mål for klubben i det kommende år, skal legges inn i Club Central på distriktets hjemmeside og Rotary.org.
Når det gjelder sommermater i år, var det enighet om at dette droppes i år pga. koronaen.
Distriktskonferansen blir 31.10.21.

På møtet 31.05 vil Per Fossum orientere oss om Askerparkens historie, og Pål Smiths er satt opp med 3-min.
Logg inn via nedenstående lenke.

Per Eckhoff is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: May 31, 2021 06:00 PM Oslo

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84525782719?pwd=cWJuUElqNEFUcFVwMFBYdzhsQkd1Zz09

Meeting ID: 845 2578 2719
Passcode: 440337

Med vennlig hilsen
Per Eckhoff
President
T: 93412545
epost: pereckhoff@gmail.com