Velg en side

Hei Rotaryvenner.

Forrige mandag fikk vi et interessant foredrag av Per Fossum om Askerparkens historie. Han sendte meg etterpå hans Powerpoint bilder som han ikke fikk åpnet.
Jeg vedlegger dem  til dere i eposten idag.
Vi snakket om at det ikke var fastsatt noe program for mandag 07 og 14.06, slik at noen møter kunne bli avlyst.
Programkomiteen har arbeidet med å forsøke å få til program, men det har vært vanskelig.
Resultatet er derfor at vi ikke har noe program 07.06, slik at møteta blir avlyst.
Den 14.06 vil vi imidlertid gjennomføre et møte, der bl.a. Bjørn vil si noe om økonomi i dag, samt gi en oversikt om hva programmet til høsten vil inneholde.
For øvrig får vi en anledning til å snakke litt sammen om klubbens ve og vel på slutten av Pandeminedstengingen.
Det som er litt spennende nå er når vi igjen kan møtes fysisk i Innnbyggertorget. Vi har mottatt en epost fra  Eva Sandbakk som er vikar for Karin Kilden. Det åpnes der for at det allerede nå kan åpnes for innlogging for planlagte møter. Begrensningen er at det maksimalt kan være 20 personer tilstede på et arrangement, men opptil 100 i faste tilviste plasser.
Det antas at vi ikke tilfredsstiller «faste tilviste plasser».  Reidar i Klubbkomiteen skal undersøke om vi kan gjennomføre et møte  til uken. Dersom vi bare kan møte med 20, vil vi nok heller ta møtet på Zoom.
Dere vil få nærmere beskjed denne uken.
Det er et håp om at Presidentskiftet 21.06 vil kunne gjennomføres fysisk, ikke sant?
Til slutt minner jeg om at alle komiteer skal innsende en rapport over arbeidet i komiteen gjennom dette rotaryåret, som skal inntas i årsrapporten for 2020-21. Det er flere komiteer som ikke har kunnet gjennomføre planlagte oppgaver grunnet koronanedstengingen, men skriv iallfall litt om de planene som komiteen har hatt og hva som gjorde at de måtte avlyses. Det er ønskelig at rapportene blir sendt meg innen 20.juni.
Med vennlig hilsen
Per Eckhoff
President
tlf. 93412545