Velg en side

Kjære rotary venner!  Sist mandag den 30.8.21 hadde styret og noen komiteer peismøter hvor aktuelle temaer ble tatt opp. Uten at jeg går inn i hver enkelt sak så kan jeg informere om at vi er godt i gang med det gode arbeidet i henhold til Rotary`s kodeks. Møtet mandag den 6. september forespeiler Rotary på sitt beste. Vi takker Yrkeskomiteen som siste årene har lagt mye arbeid for å få til et godt samarbeid mellom Asker Rotary Klubb og Bleiker videregående skole. Vi får nemlig besøk av rektor Per Erik Skjelbred. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan skolen er organisert og hvordan det er tenkt at de skal bruke den fantastiske kompetansen som våre medlemmer i vår klubb besitter.

Ønsker alle sammen velkommen til ukens møte den 6.9.21 fra kl. 18:15.

3-minutter: Jens Fredrik Sørlie – Jeffen.